Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасын 2022 жылғы 4 мамырдан бастап "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қуатова Айнұр Саинқызы сайлау туралы шешім қабылдады. 21.04.2022

Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған бірыңғай кадр саясатын бекіту туралы шешім қабылдады. 30.03.2022

Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы әзірленіп жатқан мемлекеттік жобаларға (ұлттық жобаларға, жол карталарына) және заң жобаларына ұсыныстар/бастамаларды міндетті түрде келісу және тиісті мемлекеттік органдарға жолдау туралы шешім қабылдады. 28.01.2022

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі жарияланған жай акциялар саны шегінде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының орналастырылатын (өткізілетін) жай акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) жай акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдады.

Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы шешім қабылдады. 28.12.2021

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Данияр Жүнісбекұлы Нұрскеновтың өкілеттігін 2021 жылғы 8 желтоқсаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтату және М сайлау туралы шешім қабылдады

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде 1 052 307 159 (бір миллиард елу екі миллион үш жүз жеті мың бір жүз елу тоғыз) теңгені «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес) жазылу жолымен орналастыру бағасы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) жай акциясын жариялау туралы шешім қабылдады.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі «Қазына Капитал Менеджмент»акционерлік қоғамының мемлекеттік емес облигацияларының екінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/18 хаттама) «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы шешім қабылдады

Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы шешім қабылдады.

1 2 3 4 5