Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық есебі мақұлданды.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен Омаров Марат Талғатұлы «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ мүдделілігі бар мәміле жасалды және «Қазына Серіктес Б.В.» басқарушы директоры тағайындалды. «

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-тың 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық жеке шоғырландырылған қаржылық есебі, таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір акцияға дивиденд мөлшері бекітілді, акционердің «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары туралы ақпаратты, сондай-ақ «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2018 жылы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескере отырып.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның сандық құрамы, өкілеттік мерзімі, Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшері белгіленді.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ мүдделілік танытқан өзгертулер туралы келісім (келісім шарт) жасасу арқылы мәміле жасалды.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ KCM тұрақты даму қорына тікелей инвестициялау қорына қатысуының негізгі шарттары бекітілді және мәміле жасасу мақұлданды, оған «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ мүдделі.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ мүдделі мәміле жасалды.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар бекітілді.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ BV Менеджмент» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алды және«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ мүдделі мәміле жасалды.

3 4 5 6 7