Даму стратегиясы


2020 жылы «Qazaqstan Investment Corporation» АҚ – ның 2014-2023 жылдарға арналған өзектілендірілген Даму стратегиясы бекітілді.

Тікелей инвестициялар нарығын және Қазақстанның ұлттық экономикасын ілгерілету мен дамыту

  • ТИ әлеуетін инвестицияланатын капитал, байланыстардың іскерлік желісі, QIC қызметкерлерінің тәжірибесі мен білімі арқылы активтер класы ретінде іске қосу.
  • Халықаралық танылған экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық стандарттарға (ESG) негізделген тұрақты бизнесті дамытуға жәрдемдесу.

QIC инвестициялық портфелін ұлғайту

  • Өңірде нарық көшбасшысы болуға үлкен әлеуеті бар кәсіпкерлік субъектілерін дамыту.
  • АӨК-дегі қаржыландырудың қолжетімділігін, өндірісті техникалық жарақтандыру және қарқындату деңгейін арттыру.
  • МЖӘ инфрақұрылымдық жобаларының, стресті активтер мен венчурлік қаржыландырудың жергілікті нарығын дамыту.

QIC өнімділігін арттыру

Әрбір инвестиция бойынша кірістіліктің оң нормасын тәуекелсіз мөлшерлеме деңгейінен жоғары белгілеуге бағдарлану және инвестициялар портфелі құнының 1-ден жоғары жылдық мультипликаторына қолжеткізу.

QIC 2023 Даму стратегиясы жүктеу