Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

Qazaqstan Investment Corporation акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін кейбір ішкі құжаттарға өзгерістерді бекіту туралы

Qazaqstan Investment Corporation акционерлік қоғамының Басқарма мүшесін сайлау және оның лауазымдық жалақысын айқындау туралы.

Жарияланған жай акциялар саны шегінде «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының орналастырылатын (өткізілетін) жай акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде олардың орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.

Qazaqstan Investment Corporation акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және "Qazaqstan Investment Corporation"акционерлік қоғамының тәуелсіз директорына сыйақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 17.07.2021 және 16.07.2022 жылдардағы акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітті.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған жылдық есебін бекіту туралы шешім қабылдады

Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен "Kazakhstan Project Preparation Fund", "QazTech Ventures"акционерлік қоғамдары арасында өткізу актілерін бекіту туралы шешім қабылдады. 15.06.2022

Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі " АҚ Басқармасы 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін бекіту, 2021 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының іс-әрекетіне өтініштері туралы шешім қабылдады Капитал Менеджмент " және оның лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ, "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген және есептелген сыйақылардың мөлшері мен құрамында айқындалады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Жақсымбай Айтуған Ахметұлын 2022 жылғы 11 мамырдан бастап жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлау туралы шешім қабылдады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Әділ Бектасұлы Мұхамеджановты жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлау туралы шешім қабылдады.

1 2 3 4 5