Корпоративтік құжаттар

Проблемалық берешекті реттеу Жүктеп алу
«QAZAQSTAN INVESTMENT CORPORATION» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ (2023.05.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) Жүктеп алу
2020 жылдың нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауы Жүктеп алу
KKM АҚ тұрақты даму саясаты Жүктеп алу
Корпоративтік басқару кодексі Жүктеп алу
2018 жылғы "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері Жүктеп алу
2018 жылғы корпоративтік басқару кодексін сақтау туралы есеп Жүктеп алу
2019 жылғы корпоративтік басқару кодексін сақтау туралы есеп Жүктеп алу
2020 жылдың нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауы Жүктеп алу
Устав акционерного общества Qazaqstan Investment Corporation (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества К Жүктеп алу
1 2 3