Тиімділік белгісі

QIC Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Ішкі аудит қызметі корпоративтік басқаруды бағалауды екі жылда 1 рет, сондай-ақ сыртқы аудиторларды тарта отырып, корпоративтік басқаруды тәуелсіз бағалауды үш жылда кемінде 1 рет жүргізуі қажет

88,6%
2021 жылға арналған тәуелсіз бағалау

93,81%
2021 жылға арналған тәуелсіз бағалау

Оценка эффективности

Корпоративтік басқарудың тиімділігін бағалау

Компоненттер және қосалқы компоненттер КУ
2021 г. (%)
2022 г. (%)
Өзгерту (%)
1
Құрылымы
84
96
12
2
Корпоративтік басқару құрылымы
89
95
6
3
Корпоративтік басқару қағидаттарына жалпы бейілділік
81
94
13
4
Қаржы-мүдделі тараптардың құқықтары
71
100
29
5
Мүдделер қақтығысы
85
95
10
Көбірек көрсет